HOME

47 Prefectures in JAPAN

Hokkaido Region

1. Hokkaido

Tohoku Region

2. Aomori

3. Iwate

4. Miyagi

5. Akita

6. Yamagata

7. Fukushima

Kanto Region

8. Ibaraki

9. Tochigi

10. Gunma

11. Saitama

12. Chiba

13. Tokyo

14. Kanagawa

Chubu Region

15. Niigata

16. Toyama

17. Ishikawa

18. Fukui

19. Yamanashi

20. Nagano

21. Gifu

22. Shizuoka

23. Aichi

Kinki Region

24. Mie

25. Shiga

26. Kyoto

27. Osaka

28. Hyogo

29. Nara

30. Wakayama

Chugoku Region

31. Tottori

32. Shimane

33. Okayama

34. Hiroshima

35. Yamaguchi

Shikoku Region

36. Tokushima

37. Kagawa

38. Ehime

39. Kochi

Kyushu Region

40. Fukuoka

41. Saga

42. Nagasaki

43. Kumamoto

44. Oita

45. Miyazaki

46. Kagoshima

47. Okinawa

VLOG

Episode 1 ~ 10

Episode 11 ~ 20

Episode 21 ~ 30

Episode 31 ~ 40

Episode 41 ~ 50

Episode 51 ~ 60

Episode 61 ~ 70

Episode 71 ~ 80

Episode 81 ~ 90

National Route

Route 1 ~ 10

Route 11 ~ 20

Route 21 ~ 30

Route 31 ~ 40

Route 41 ~ 50

Route 51 ~ 60

Route 61 ~ 70

Route 71 ~ 80

Route 81 ~ 90

Route 91 ~ 100

Route 101 ~ 110

Route 111~ 120

Route 121 ~ 130

Route 131 ~ 140

Route 141 ~ 150

Route 151 ~ 160

Route 161 ~ 170

Route 171 ~ 180

Route 181 ~ 190

Route 191 ~ 200

Route 201 ~ 210

Route 211 ~ 220

Route 221 ~ 230

Route 231 ~ 240

Route 241 ~ 250

Route 251 ~ 260

Route 261 ~ 270

Route 271 ~ 280

Route 281 ~ 290

Route 291 ~ 300

Route 301 ~ 310

Route 311 ~ 320

Route 321 ~ 330

Route 331 ~ 340

Route 341 ~ 350

Route 351 ~ 360

Route 361 ~ 370

Route 371 ~ 380

Route 381 ~ 390

Route 391 ~ 400

Route 401 ~ 410

Route 411 ~ 420

Route 421 ~ 430

Route 431 ~ 440

Route 441 ~ 450

Route 451 ~ 460

Route 461 ~ 470

Route 471 ~ 480

Route 481 ~ 490

Route 491 ~ 500

Route 501 ~ 507

Prefectural Road

Hokkaido Region

1. Hokkaido

Tohoku Region

2. Aomori

3. Iwate

4. Miyagi

5. Akita

6. Yamagata

7. Fukushima

Kanto Region

8. Ibaraki

9. Tochigi

10. Gunma

11. Saitama

12. Chiba

13. Tokyo

14. Kanagawa

Chubu Region

15. Niigata

16. Toyama

17. Ishikawa

18. Fukui

19. Yamanashi

20. Nagano

21. Gifu

22. Shizuoka

23. Aichi

Kinki Region

24. Mie

25. Shiga

26. Kyoto

27. Osaka

28. Hyogo

29. Nara

30. Wakayama

Chugoku Region

31. Tottori

32. Shimane

33. Okayama

34. Hiroshima

35. Yamaguchi

Shikoku Region

36. Tokushima

37. Kagawa

38. Ehime

39. Kochi

Kyushu Region

40. Fukuoka

41. Saga

42. Nagasaki

43. Kumamoto

44. Oita

45. Miyazaki

46. Kagoshima

47. Okinawa

Expressway

  1. The Matsue Expressway
  2. The San-in Expressway

Skyline / Driveway

Bridges